Studielån

Fonden yder støtte til unge under uddannelse af såvel praktisk som teoretisk art. Ansøgere skal have haft deres opvækst i Esbjerg-, Varde- og Ribe-området.

Betingelser

Fondens støtte til uddannelse sker i form af rentefrie studielån. Det første semester af uddannelsen skal være afsluttet inden indsendelse af ansøgning.

  • Lån kan søges 3 gange i alt i løbet af studietiden.
  • Studielånet andrager p.t. kr. 20.000,00 pr. år. Udbetaling sker typisk i 2 rater - 1/1 og 1/7.
  • Tilbagebetaling af studielån sker umiddelbart efter afslutning af uddannelsen.
  • Afviklingen sker over 5 år med 2 afdrag pr. år – 1/4 og 1/10. Anden afvikling kan aftales.

Ansøgningsskema kan downloades her.