Studielån

Fonden yder støtte til unge under uddannelse af såvel praktisk som teoretisk art. Ansøgere skal have haft deres opvækst i Esbjerg-, Varde- og Ribe-området.
Betingelser

Fondens støtte til uddannelse sker i form af rentefrie studielån. Det første semester af uddannelsen skal være afsluttet inden indsendelse af ansøgning.

    Lån kan søges 3 gange i alt i løbet af studietiden.
    Studielånet andrager p.t. kr. 20.000,00 pr. år. Udbetaling sker typisk i 2 rater - 1/1 og 1/7.
    Tilbagebetaling af studielån sker umiddelbart efter afslutning af uddannelsen.
    Afviklingen sker over 5 år med 2 afdrag pr. år – 1/4 og 1/10. Anden afvikling kan aftales.

Ansøgningsskema kan downloades her.

Ansøgningsskema med bilag skal sendes pr. post eller indleveres på vores adresse. Vi accepterer ikke ansøgninger pr. e-mail i overensstemmelse med GDPR.