Velkommen til Lida og Oskar Nielsens Fond

Lida og Oskar Nielsens Fond blev oprettet i 1989, hvor murermester og entreprenør Oskar Nielsen solgte alle sine virksomheder.

Lida og Oskar Nielsen besluttede i den forbindelse at oprette en Fond, som ville være til gavn for udviklingen i Sydvestjylland, og som var i stand til at uddele donationer til almene, velgørende, kulturelle, sociale og kunstneriske formål.

Fonden er en ikke erhvervsdrivende fond.

Herudover ydes støtte til unge under uddannelse i form af rentefrie studielån.

Projekter vi har støttet

Der er i årenes løb ydet støtte til adskillige projekter. Heraf kan nævnes:

  • Donationer til sundhedssektoren
  • Fiskeri- og Søfartsmuseet
  • Musikhuset Esbjerg
  • Den ny Opera
  • Gadebelysningen i City for blot at nævne nogle.


I 2010 ydede Fonden støtte til etableringen af Hjerting Strandpark, som er blevet et populært og yndet udflugtsmål i Esbjerg. I Strandparken har Fonden ladet opsætte en skulptur udført af en international anerkendt portugisisk kunstner, Rui Chafes. Ligeledes er legeskulpturen "Flynderen" blevet indviet i september 2013 - se under Projekter.

Se film om Hjerting Strandpark